TÌM KIẾM VĂN BẢN
Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

14/4/2015

29/5/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãỉ đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

13/4/2015

14/4/2015

Có hiệu lực

Quy định về việc thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phu nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

10/4/2015

25/5/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

07/4/2015

23/5/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

07/4/2015

23/5/2015

Chưa hiệu lực

Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/3/2015

01/4/2015

Có hiệu lực

Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

25/3/2015

01/4/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suẩt thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14771.15 tại Biểu thuế xuất khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

23/3/2015

07/5/2015

Chưa hiệu lực

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

19/3/2015

05/5/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/3/2015

03/5/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

17/3/2015

04/5/2015

Chưa hiệu lực

Q định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhỉệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Vỉệt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

12/3/2015

01/5/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

09/3/2015

27/4/2015

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/3/2015

21/4/2015

Có hiệu lực

Ban hành Tiêu chuấn thấm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

06/3/2015

20/4/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải