TÌM KIẾM VĂN BẢN
Dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

04/9/2015

05/9/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối vói mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

27/8/2015

11/10/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hỉểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

25/8/2015

10/10/2015

Chưa hiệu lực

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/8/2015

10/10/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

18/8/2015

01/10/2015

Chưa hiệu lực

Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho ngườỉ xuất cảnh, nhập cảnh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

14/8/2015

01/10/2015

Chưa hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Kml877+600 và trạm thu phí tại Kml945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

10/8/2015

25/9/2015

Chưa hiệu lực

Sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

07/8/2015

08/8/2015

Có hiệu lực

Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

29/7/2015

15/9/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

28/7/2015

15/9/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

28/7/2015

10/9/2015

Chưa hiệu lực

Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tạỉ cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống Iúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

22/7/2015

10/9/2015

Chưa hiệu lực

Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẳng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

21/7/2015

03/9/2015

Có hiệu lực

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Kml610+800 và trạm thu phí tại Kml667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

17/7/2015

01/9/2015

Có hiệu lực

Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đườnng sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án xây dựng tuycn tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Trạng Thái:

08/7/2015

22/8/2015

Có hiệu lực

1 2 3 4 >| Cuối (5 trang)

Đang tải